Nieuwe inzichten in de perceptie van internationale jacht in Europa


Recente resultaten van een door YouGov (Brits bureau voor marktonderzoek en gegevensanalyse) uitgevoerde enquête, in opdracht van FACE (Federatie voor Jacht en Natuurbehoud in Europa) en haar partnerorganisaties, werpen nieuw licht op de houding van Europeanen ten opzichte van internationale jacht, met name als het gaat om de zogenoemde ‘trofeejacht’.


Deze onafhankelijke enquête, uitgevoerd onder meer dan 7.000 respondenten uit vijf verschillende Europese landen, toont aan dat een significante meerderheid van de deelnemers neutraal tot positief staat tegenover de jacht in het algemeen, en tegenover de trofeejacht in het bijzonder. Volgens YouGov heeft 77% van de respondenten een neutrale of positieve houding tegenover de trofeejacht.


Contrasterende perspectieven


Deze bevindingen contrasteren sterk met de claims van Humane Society International, die eerder rapporteerde dat 85% van de Europeanen tegen trofeejacht zou zijn. Deze discrepantie in data heeft geleid tot levendige discussies in diverse nationale parlementen over de import van jachttrofeeën.


Bredere context van jacht


Harry Lamers, eigenaar van Jachtbedrijf Nederland en met ervaring in wildbeheer in Nederland en Afrika, benadrukt het belang van trofeejacht in Afrika, waarbij hij aangeeft dat het een cruciale rol speelt in het financieren van rangers om stroperij tegen te gaan, het behouden van diersoorten, het ondersteunen van boeren en het stimuleren van de lokale economie. Hij organiseert kennismakingsprogramma’s in Zuid-Afrika waarbij jagers niet alleen de mogelijkheid krijgen om een dier te schieten, maar ook inzicht krijgen in de lokale omgang met dieren in private parken en de nuances van trofeejacht. Lamers stelt dat zonder trofeejacht, lokale economieën zullen verdwijnen en de bevolking uiteindelijk zelf de natuur in trekt en zonder beleid dieren gaat doden. Dit zal volgens hem leiden tot een afname van de populatie wilde dieren, zoals gebeurd is in Kenia na het verbod op de jacht in de jaren ’70 van de vorige eeuw.


Belangrijke stimulans


De IUCN (International Union for Conservation of Nature) bevestigt Lamers zijn standpunt. Middels een briefing paper uitgegeven door de IUCN, genereert de trofeejacht belangrijke financiële stimulansen en inkomsten voor overheden, privé- en gemeenschappelijke landeigenaren. Deze inkomsten zijn volgens de IUCN essentieel voor het behoud en herstel van wildpopulaties en natuurbehoudsacties. Voor een gedetailleerd overzicht en verdere inzichten over de maatschappelijke houding ten aanzien van trofeejacht, voegen we het volledige rapport hieronder toe.


Het bericht Nieuwe inzichten in de perceptie van internationale jacht in Europa verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 26-01-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.